சாத்தூர் தொகுதி – ஒன்றிய நகர கலந்தாய்வு கூட்டம்

59

சாத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட சாத்தூர் ஒன்றிய மற்றும் நகர தேர்தல் தொடர்பான கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.