கந்தர்வக்கோட்டை தொகுதி – புலிக்கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு

40

கந்தர்வக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி, கந்தர்வக்கோட்டை வடக்கு ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட தெத்துவாசல்பட்டி, புனல்குளம் ஆகிய கிராமங்களில் புலிக்கொடி சிறப்பாக ஏற்றப்பட்டது.9750184317