கடையநல்லூர் தொகுதி – வீரவணக்கம் செலுத்துதல் நிகழ்வு

23

வீரத்தமிழ்மகன் முத்துக்குமார் அவர்களுக்கு 12 ஆம் ஆண்டு நினைவுநாளில் கடையநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியின்.சார்பாக வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது நன்றி. முத்துக்குமார் 9092274093