விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி – தேர்தல் பரப்புரை

169

நாம் தமிழர் கட்சி விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியில் விளவங்கோடு ஊராட்சில் 10/01/2021 அன்று
தேர்தல் பரப்புரை வாக்கு சேகரிப்பு நடைபெற்றது.