விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதி – தேர்தல் பரப்புரை

181

நாம் தமிழர் கட்சி விளவங்கோடு சட்டமன்ற தொகுதியில் விளவங்கோடு ஊராட்சில் 10/01/2021 அன்று
தேர்தல் பரப்புரை வாக்கு சேகரிப்பு நடைபெற்றது.

முந்தைய செய்திவிளவங்கோடு தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்
அடுத்த செய்திதிருச்சுழி சட்டமன்ற தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்