விருகம்பாக்கம் தொகுதி – தென்சென்னை மேற்குமாவட்ட கலந்தாய்வு

71

3/01/2021 அன்று புதியதாக கட்டமைக்கப்பெற்ற தென்சென்னை மேற்குமாவட்டம், அண்ணாநகர் மற்றும் விருகம்பாக்கம் தொகுதியின் அனைத்து நிலைப் பொறுப்பாளர்கள் அறிமுகம் நிகழ்வு நடைபெற்றது.