போடி தொகுதி – கலந்தாய்வு கூட்டம்

116
போடி சட்டமன்றத் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் 2.1.2021 அன்று நடைபெற்றது இதில் கட்சி உறவுகள் அனைவருக்கும், கட்சியின் தினசரி நாட்காட்டி வழங்கப்பட்டது.