பெரம்பூர் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

43

44,வது வட்டத்தில் இன்று வட்ட செயலாளர் சங்கர் தலைமையில் உறுப்பிணர் சேர்க்கை முகாம் காலை நேர 9, மணி முதல் மாலை 4, வாரை இதில் 34,பேர்கள் புதிய உறுப்பிணர் இணைந்தாகள் நிகழ்ச்சி முன்னெடுத்த அனைவருக்கு நன்றி பெரம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி தலைவர் த.லிங்கசாமி 9941461113