திருப்பத்தூர் தொகுதி – தமிழ்ப்புத்தாண்டு பொங்கல் விழா

25

14.01.2021 அன்று திருப்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி-கந்திலி நடுவண் ஒன்றியம் குனிச்சி ஊராட்சியில் தமிழர் திருநாளான பொங்கல் விழா முன்னெடுக்கப்பட்டது. இதில் தொகுதி (ம) ஒன்றிய பொறுப்பாளர்களும் உறவுகளும் கலந்துகொண்டனர்.