திருத்தணி தொகுதி – ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வு

77

திருத்தணி சட்டமன்றத் தொகுதி, அனைத்து ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் நியமன கலந்தாய்வு நடைபெற்றது