திருச்சி கிழக்கு,திருச்சி மேற்கு மற்றும் திருவெறும்பூர் தொகுதி – கலந்தாய்வுக்கூட்டம்

74

திருச்சி கிழக்கு,திருச்சி மேற்கு மற்றும் திருவெறும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி  பொறுப்பாளர்களுக்கான கலந்தாய்வுக்கூட்டம் 20.01.2021 அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.