தாராபுரம் தொகுதி – அலங்கியம் ஊராட்சியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

113

தாராபுரம் தொகுதி தாராபுரம் ஒன்றியத்தில் உள்ள அலங்கியம் ஊராட்சியில்  24-01-2021 அன்று உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.