சங்ககிரி தொகுதி – நாம் தமிழர் கட்சி நாட்காட்டிகள் வழங்குதல்

26

சங்ககிரி தொகுதி, அரசிராமணி பேரூராட்சி பகுதிகளில்  நாட்காட்டிகள் வழங்கினார்கள்