சங்ககிரி – உறுப்பினர் அட்டை வழங்குதல்

23

சங்ககிரி கிழக்கு ஒன்றிய செய்தித் தொடர்பாளர் முருகேஷ் அவர்கள், ஒலக்கசின்னானூர் ஊராட்சியில் புதிதாக உறுப்பினர்களை இணைத்து உறுப்பினர் அட்டை வழங்கினார்.