கொளத்தூர் தொகுதி – பொங்கல் திருநாள் கொண்டாட்டம்

17

கொளத்தூர் தொகுதி கிழக்கு மற்றும் வடக்குப் பகுதி சார்பாக 15.01.2021 மற்றும் 17.01.2021 அன்று தமிழர் திருநாளாம் தைப்பொங்கல் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது