அம்பத்தூர் தொகுதி – பொங்கல் விழா மற்றும் ஐயன் வள்ளுவன் படத்திறப்பு  விழா கொண்டாட்டம்

17

அம்பத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி அலுவலகத்தில் மகளிர் பாசறை சார்பாக 15.01.2021 அன்று பொங்கல் விழாவும்  ஐயன் வள்ளுவன் படத்திறப்பு  விழாவும் கொண்டாடப்பட்டது.