குளித்தலை தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு

88

கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை சட்டமன்ற தொகுதியில் 11.01.2021 அன்று ஐந்து பகுதிகளில் கொடியேற்றம் நிகழ்வு நடைபெற்றது