கிருசுணராயபுரம் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கைமுகாம்

16

10.1.2021 கரூர் கிழக்கு மாவட்டம் கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக காந்திகிராமம் டபுள் டேங்க் அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகம் தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.