கிருசுணராயபுரம் தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கைமுகாம்

18

10.1.2021 கரூர் கிழக்கு மாவட்டம் கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக காந்திகிராமம் டபுள் டேங்க் அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகம் தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது.

 

முந்தைய செய்திகிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி – மரக்கன்று நடும் விழா
அடுத்த செய்திகிணத்துகடவு தொகுதி – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்