ஓசூர் தொகுதி – புலி கொடி ஏற்றப்பட்டது

14

ஓசூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்று 10 தேதி காலை 9 மணி முதல் 12 மணி வரை தொகுதி மற்றும் கணக்கு முடிப்பு கலந்தாய்வு சிறப்பாக நடைப்பெற்றது.
மற்றும் ஏறத்தாழ ஆறு வருடமாக ராம் நகர் பகுதியில் புலிக் கொடி ஏற்ற முடியாமல் இருந்த நிலையில் இன்று வெற்றிகரமாக புலிக் கொடி ஏற்றனோம்.