உத்தரமேரூர் – கொடிக் கம்பம் நடுதல் விழா

82

உத்தரமேரூர் தொகுதி உட்பட்ட முத்தியால்பேட்டை நகரத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.