ஆலந்தூர் தொகுதி – ஐயா கக்கன் நினைவேந்தல் நிகழ்வு

81

ஐயா கக்கன் அவர்களின் நினைவு நாள் நிகழ்வு 23/12/2020  அன்று ஆலந்தூர் தொகுதியின் 161வது வட்டத்தில் நடைபெற்றது