அறந்தாங்கி தொகுதி- ஒன்றிய கலந்தாய்வு

56

புதுக்கோட்டை கிழக்கு மாவட்டம்
அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதி
அரிமளம் தெற்கு ஒன்றிய கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.
இடம்: ஏம்பல் பேருந்து நிலையம் அருகில்