அரியலூர் தொகுதி -கொடியேற்றும் நிகழ்வு

28

அரியலூர் சட்டமன்ற தொகுதி அரியலூர் வடக்கு ஒன்றியம் மணலேரி மற்றும் கயர்லாபாத் கிராமங்களில் கொடியேற்ற நிகழ்வு கடந்த
24-12-2020 நடைபெற்றது.