அரியலூர் தொகுதி -கொடியேற்றம் நிகழ்வு

12

அரியலூர் சட்டமன்ற தொகுதி தா.பழூர் மேற்கு ஒன்றியம் பெருமாள் தீயனூர் மற்றும் உடையவர் தீயனூர் கிராமங்களில் கொடியேற்றம் சிறப்பாக நடைபெற்றது