நத்தம் தொகுதியில் தேர்தல் பிரச்சாரம்

107

நத்தம் சட்டமன்றத் தொகுதி, செங்குறிச்சி குரும்பபட்டி வாரச்சந்தையில் தேர்தல் பிரச்சாரம்.