நெய்யூர் – மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யும் நிகழ்வு

23

நெய்யூர் காக்காபொன்குளத்தின் கரையில் மரக்கன்றுகள் நடவு செய்யும் நிகழ்வில் கலந்துகொண்டு களப்பணியாற்றிய உறவுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள் !