வேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி – நிவர் புயல் – பொதுமக்களுக்கு உதவி

76

வேலூர் சட்டமன்றத் தொகுதியின் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 59வது வார்டுடில்) நிவர் புயலால்
பாதிக்கபட்ட
கன்சால் பேட்டை இந்திர நகர்  கோவில் தெரு மக்களுக்கு

நிவாரணப் பொருள் வழங்கபட்டது.