முத்தலகுறிச்சி – புதிய உறுப்பினர் சேர்க்கை

15

முத்தலகுறிச்சி ஊராட்சியில் இன்று குடும்பத்துடன் நாம் தமிழராய் நம்மோடு இணைந்த உறவுகளுக்கு புரட்சி வாழ்த்துக்கள் !