பத்மநாபபுரம் தொகுதி – குளம் சுத்தம் செய்யும் பணி

50

பத்மநாபபுரம் தொகுதி காட்டாத்துறை ஊராட்சிக்குட்பட்ட சந்திரன் விளை, புறக்கோட்டு குளம் பாசி, முட்புதர்கள் அகற்றி சுத்தம் செய்யும் பணியில் கலந்துகொண்டு களப்பணியாற்றிய உறவுகள் ஒவ்வொருவருக்கும் புரட்சி வாழ்த்துக்கள் !