திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி – மரம் நடுதல்

40

திருப்பூர் மாவட்டம் திருப்பூர் வடக்கு தொகுதியில் உள்ள பிரிட்ஜ் வே காலனியில் நாம் தமிழர் கட்சியின் சுற்றுச்சூழல் பாசறை சார்பாக 10.12.2020 அன்று  மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன.