திருச்சுழி – தொகுதி கலந்தாய்வு மற்றும் டாக்டர் அம்பேத்கர் புகழ்வனக்க நிகழ்வு

56

திருச்சுழி சட்டமன்ற தொகுதி கலந்தாய்வு கூட்டம் மற்றும் டாக்டர் அம்பேத்கர் புகழ்வனக்க நிகழ்வு
காரியாபட்டி யில் சிறப்பாக நடந்தது
60 உறவுகள் கலந்துகொண்டனர்…