திருச்சி மேற்கு – துண்டறிக்கை பரப்புரை

99

திருச்சி மாநகர் மாவட்டம் மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதி உள்ள  48வது வார்டு பகுதியில்  ஆட்சி வரைவு அடங்கிய துண்டறிக்கை மக்களிடம் வழங்கப்பட்டது.