திருச்சி கிழக்கு சட்ட மன்ற தொகுதி -உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

15

நாம் தமிழர் கட்சியின் திருச்சி கிழக்கு சட்ட மன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட திருச்சி 61வதுவட்டம் காஜாமலை பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது