தாராபுரம் தொகுதி – கொடியேற்றும் நிகழ்வு -மாவீரர் நாள் நிகழ்வு

63
திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தொகுதியில் மாவீரர் தின
 (27-11-20) கொடியேற்றும் நிகழ்வு
* தாராபுரம் ஒன்றியம்
* குண்டடம் ஒன்றியம்
* மூலனூர் ஒன்றியம்
ஆகிய பகுதிகளில் நடைபெற்றது

.

முந்தைய செய்திசோழவந்தான் தொகுதி -மாவீரர் நாள் வீரவணக்க நிகழ்வு-குருதிக்கொடை முகாம்
அடுத்த செய்திதிருப்பூர் வடக்கு தொகுதி – தலைவர் பிறந்த நாள் விழா-குடி தண்ணீர் தொட்டி திறப்பு