சேந்தமங்கலம் தொகுதி – மாதாந்திர கலந்தாய்வு

13

06.12.2020 அன்று சேந்தமங்கலம் சட்டமன்ற தொகுதியின் மாதாந்திர கலந்தாய்வு எருமப்பட்டியில் உள்ள கட்சி அலுவலகம் முப்பாட்டன் முருகன் குடிலில் நடைபெற்றது.