ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி – கக்கன் ஐயா அவர்கள் நினைவை

51

ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி சார்பில் ஐயா கக்கன் அவர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

முந்தைய செய்திதிண்டுக்கல் தொகுதி – குருதிக் கொடை முகாம்
அடுத்த செய்திஈரோடு மேற்கு தொகுதி – கொடியேற்றம்