ஒட்டன்சத்திரம் தொகுதி – வேளாண் விஞ்ஞானி ஐயா நம்மாழ்வார் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

35

ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக வேளாண் விஞ்ஞானி ஐயா நம்மாழ்வார் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது அனைத்து நிலை பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்