ஐயா பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் புகழ்வணக்கம் -கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதி

159

30.10.2020 அன்று நாம் தமிழர் கட்சி கோவில்பட்டி சட்டமன்ற தொகுதி கயத்தார் ஒன்றியம்
ஐயா பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் திருமகனார் அவர்களுக்குகயத்தார் ஒன்றியம் சார்பாக
புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.

முந்தைய செய்திவிக்கிரவாண்டி தொகுதி-ரத்ததான முகாம் நிகழ்வு
அடுத்த செய்திஐயா.முத்துராமலிங்கத்தேவர் மலர் வணக்க நிகழ்வு -எழும்பூர் தொகுதி