அரியலூர் தொகுதி -திருமானூர் மேற்கு கொடியேற்றுதல் நிகழ்வு

82

அரியலூர் சட்டமன்ற தொகுதி திருமானூர் மேற்கு ஒன்றியம்
பூண்டி ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட பூண்டி,கோக்குடி,வேப்பங்குழி-காணிக்கைபுரம் கிராமங்களில் கொடியேற்றம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.