தாரமங்கலம் – ஒன்றியம் மற்றும் பேரூராட்சி கலந்தாய்வு

28

இன்று காலை தாரமங்கலம் ஒன்றியம், தாரமங்கலம் பேரூராட்சி, பகுதிகளுக்கான கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.