பல்லாவரம் தொகுதி – புலிக் கொடியேற்ற நிகழ்வு

40

பல்லாவரம் சட்ட மன்ற தொகுதி சார்பில்  04-11-2020  அன்று அனகை நகரம் 9வது வார்டில்  கொடியேற்ற நிகழ்வு  மிக சிறப்பாக நடைப்பெற்றது.