பத்மநாபபுரம் தொகுதி – மாவீரன்  வீரப்பனாருக்கு வீர வணக்க நிகழ்வு

14

எல்லை காத்த மாவீரன்  வீரப்பனாருக்கு பத்மநாபபுரம் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக வீர வணக்க நிகழ்வு நடைபெற்றது