நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதி – கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் வ. உ. சிதம்பரனார் வீர வணக்க நிகழ்வு

23

நாங்குநேரி சட்டமன்ற தொகுதி, நாங்குநேரி மேற்கு ஒன்றியத்தில் கப்பல் ஓட்டிய தமிழன் வ. உ. சிதம்பரனார் அவர்களுக்கு வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது