நாகப்பட்டினம் தொகுதி – புதிய கொடிக்கம்பம் நடும் விழா

46

நாகப்பட்டினம் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக திருமருகல் ஒன்றியம் விற்குடி ஊராட்சியில்,புதிய கொடிக்கம்பம் ஏற்றி 30 உறுப்பினர்களை புதிதாக இணைத்தோம்.