திருவொற்றியூர் தொகுதி – தமிழ்நாடு நாள் விழா

104

திருவொற்றியூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக தமிழ்நாடு நாள் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது