திருவாரூர் – மாதாந்திர கலந்தாய்வு நிகழ்வு

39

திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதி அக்டோபர் மாத வரவு செலவு கணக்கு முடிப்பு மற்றும் கலந்தாய்வு நடைபெற்றது இதில் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள்  கலந்து கொண்டனர்.