திருத்தணி தொகுதி – தமிழ் நாடு நாள் விழா

70

திருத்தணி சட்டமன்றத் தொகுதியில், தமிழ்நாடு நாள் கொண்டாடப்பட்டது,
எல்லை மீட்பு போராளிகள் ஐயா மா.பொ.சிவஞானம், மங்கலங்கிழார், தளபதி விநாயகம், கோல்டன் சுப்பிரமணி ஆகியோருக்கு மரியாதை செலுத்தப்பட்டது