திருத்தணி தொகுதி – கிளை கட்டமைப்புக்கான கலந்தாய்வு

47

திருத்தணி சட்டமன்றத் தொகுதி, இரா.கி.பேட்டை ஒன்றியம், சின்ன நாகபூண்டி கிராமத்தில் கிளை கட்டமைப்புக்கான கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.