சோழவந்தான் தொகுதி – உறவுகளாய் இணையும் நிகழ்வு

24

சோழவந்தான் சட்ட மன்ற தொகுதி சார்பாக  (08/11/2020) அன்று நாம்தமிழர் கட்சி உறவுகளாய் இனையும் நிகழ்வான உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்  நடத்தப்பட்டது.