கும்பகோணம் தொகுதி – தமிழ்நாடு நாள் விழா

25

நவம்பர் 01 தமிழ்நாடு நாளை முன்னிட்டு கும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக தொகுதி அலுவலகமான தமிழ்முழக்கம் குடிலில் நாம் தமிழர் உறவுகளால் தமிழ்நாடு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது.