கும்பகோணம் தொகுதி – தமிழ்நாடு நாள் விழா

33

நவம்பர் 01 தமிழ்நாடு நாளை முன்னிட்டு கும்பகோணம் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக தொகுதி அலுவலகமான தமிழ்முழக்கம் குடிலில் நாம் தமிழர் உறவுகளால் தமிழ்நாடு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது.

 

முந்தைய செய்திஆலந்தூர் தொகுதி – தமிழ் நாடு நாள் விழா மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்
அடுத்த செய்திபழனி தொகுத – கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு