கிருஷ்ணராயபுரம் தொகுதி – தலைவர் பிறந்தநாள் விழா

37

தமிழ்த்தேசியதலைவர் அவர்கள் பிறந்த நாள் விழாவில் கரூர் கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டமன்ற தொகுதிகுட்பட்ட தாந்தோண்றிமலை அன்பு கரங்கள் ஆதரவற்றோர் இல்லத்திற்கு அரிசி வழங்க பட்டது.
செந்தில் குமார் -9842933600